ZGŁOSZENIE SZKODY

W celu zgłoszenia do PGArt Motors szkody powstałej w wyniku kolizji drogowej należy wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty, z którymi należy zgłosić się do Głównej Siedziby naszego Biura Obsługi Klienta w Jankach pod Warszawą, lub do naszych oddziałów mieszczących się w Poznaniu i Katowicach.

PROCEDURA W MIEJSCU ZDARZENIA

KROK 1

Zadzwoń do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Proces likwidacji szkody należy rozpocząć od wykonania zgłoszenia na infolinii Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Numer TU znajduje się na polisie ubezpieczeniowej. Prosimy poinformować TU o chęci naprawy Państwa samochodu w PGArt Motors.

KROK 2

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z działem likwidacji szkód w PGArt Motors telefonicznie bądź on-line (+48) 22 319 50 50

KROK 4

Pobierz dokumenty Twojego ubezpieczyciela

Pobierz wszystkie potrzebne dokumenty wybierając poniżej swoje Towarzystwo Ubezpieczeń.

WYKAZ DOKUMENTÓW

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM

Ważna informacja:

Do zgłoszenia szkody, zarówno poprzez infolinię jak i bezpośrednio PGArt Motors, potrzebne będą następujące informacje:

1
numer polisy z której zgłaszana będzie szkoda (AC własne lub OC sprawcy szkody)
2
dowód rejestracyjny pojazdu
3
prawo jazdy kierującego w trakcie powstania szkody
4
dowód osobisty zgłaszającego szkodę
5
informacja o dokładnym miejscu zdarzenia, data i godzina powstania szkody
6
w przypadku zgłaszania szkody z OC sprawcy – dane zawarte w oświadczeniu sprawcy lub notatce policyjnej (nazwisko i imię sprawcy, samochód, nr. rej. itd.)
7
zgoda od właściciela pojazdu ( leasing/ bank/ CFM ) na naprawę pojazdu w PGArt Motors
Scroll to Top

Szkodę z polisy AC należy zgłosić w ciągu od 2 do 7 dni od momentu powstania zdarzenia. Dokładna informacja o terminie zgłoszenia znajduje się w ogólnych warunkach polisy ubezpieczeniowej. Niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody są: 

  1. Dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Jego brak najczęściej skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. W przypadku zatrzymania dowodu przez policję potrzebny jest dokument potwierdzenia zatrzymania dowodu (WAŻNE: do zlikwidowania szkody niezbędna będzie potwierdzona kopia dowodu z wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu).

  2. Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).

  3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.

  4. Polisa ubezpieczeniowa i wnioski do polisy (zawierają wszystkie dodatkowe informacje).

  5. Wypełniony druk zgłoszenia szkody (zawierającego m.in. opis sytuacyjny zdarzenia).

  6. Zgoda od właściciela pojazdu ( leasing / bank / CFM ) na naprawę pojazdu w PGArt Motors.