W jakich sytuacjach przysługuje Ci odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Nawet ostrożna jazda nie zawsze zapewnia pełne bezpieczeństwo przed wypadkiem drogowym czy kolizją. Jeśli jesteś poszkodowany, to jakie świadczenia Ci przysługują? Jak się okazuje, nie są to tylko odszkodowania za zniszczony pojazd i koszty leczenia. Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci odszkodowanie powypadkowe? Zapraszamy do zapoznania się z naszym tekstem, aby dowiedzieć się więcej na ten temat! Dowiedz się kiedy Ci przysługuje odszkodowanie za wypadek komunikacyjny i jakie świadczenia Ci się należą!

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim czy powietrznym, w którym brał udział co najmniej jeden pojazd z napędem silnikowym bądź bez niego. Efektem takiego wydarzenia jest wystąpienie u poszkodowanego trwałego lub tymczasowego uszczerbku na zdrowiu.

Czym jest odszkodowanie z OC sprawcy wypadku i komu przysługuje?

Jest to rekompensata za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez ofiarę w wyniku wypadku komunikacyjnego z winy innego uczestnika ruchu. Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku – oczywiście o ile nie jest on sprawcą!

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Zastanawiasz się w jaki sposób starać się o odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy? Obowiązkiem sprawcy zdarzenia jest naprawienie wszystkich szkód. Jeżeli w momencie wypadku posiadał on ważną polisę OC to wypłatą świadczeń zajmuje się Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Jakie świadczenia przysługują z OC sprawcy kolizji i wypadku drogowego?

Poszkodowana osoba w kolizji lub wypadku drogowym może ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy, zgodnie z ustawą i przepisami Kodeksu Cywilnego. W ustawie jest zapis, mówiący o tym, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, to z OC sprawcy wypadku możesz starać się o:

 • odszkodowanie za zniszczony pojazd – o to świadczenie ubiegają się osoby poszkodowane w wyniku kolizji lub wypadku; szkoda może zostać zlikwidowana bezgotówkowo bądź gotówkowo,
 • holowanie samochodu po wypadku – na skutek wypadku mogło dojść do uszkodzeń, które zmuszają wezwanie pomocy drogowej – za to również zapłaci ubezpieczyciel,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym również wypłacane jest z OC sprawcy; dodatkowo, poszkodowany ma możliwość wyboru placówki medycznej, w której będzie powracał do zdrowia,
 • samochód zastępczy – Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która ułatwia uzyskanie samochodu zastępczego z OC sprawcy, w przypadku kiedy poszkodowany korzystał z uszkodzonego pojazdu w celu m.in. dojazdu do pracy,
 • zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku za krzywdę i cierpienie psychiczne – z tego świadczenia mogą korzystać nie tylko osoby poszkodowane, ale również ich bliscy – ustalanie wysokości zadośćuczynienia ma charakter indywidualny.

Co należy zrobić po wypadku?

Bezpośrednio po wypadku, kiedy wszystkim poszkodowanym została już udzielona pomoc, mogą oni uzyskać odszkodowanie. Szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela, u którego zostało wykupione przez sprawcę OC komunikacyjne. Następnie firma szacuje jej wartość i kontaktuje się z klientem. Poszkodowany może zaakceptować przygotowany przez ubezpieczyciela kosztorys bądź go zakwestionować.

Aby zwiększyć szansę na otrzymanie odszkodowania po wypadku z ubezpieczenia OC sprawcy trzeba pamiętać o niezbędnej dokumentacji. Należy do niej protokół policyjny i oświadczenie sprawcy wypadku lub kolizji, które zawiera dokładne informacje dotyczące całego wydarzenia. Dobrze jest również zrobić kilka zdjęć z miejsca wypadku i odniesionych szkód.

Komu i kiedy złożyć wniosek o odszkodowanie od sprawcy wypadku?

Wniosek o odszkodowanie po wypadku drogowym można złożyć u firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca miał wykupione OC pojazdu. Wniosek o wypłatę odszkodowania można również złożyć u ubezpieczyciela, u którego OC posiada poszkodowany. Warunkiem jest jednak fakt, aby dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe należało do Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS). Z tej opcji można skorzystać, kiedy nie doszło do szkód na osobie. Na zgłoszenie szkody z OC sprawcy poszkodowany ma trzy lata od dnia, kiedy się o niej dowiedział.

Istnieją wypadki, kiedy sprawca nie ma polisy OC bądź uciekł z miejsca wypadku. Co w takiej sytuacji? Kto ma wypłacić Ci odszkodowanie?

Odszkodowanie nadal będzie Ci przysługiwać, jednak w tym wypadku należy udać się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – można to zrobić za pośrednictwem Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Zakłady ubezpieczeń mają 30 dni na wypłatę odszkodowania od daty zawiadomienia. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu w przypadku, kiedy sprawa jest skomplikowana i wymaga więcej czasu.

Ile uzyskasz odszkodowania z OC sprawcy?

Jeżeli ubiegasz się o odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy to pamiętaj, że wyliczenie jego wartości jest zależne od wielu czynników. Nie jest więc możliwe oszacowanie nawet przybliżonej kwoty odszkodowania z polisy OC sprawcy. Potrzebne są do tego konkretne dane.

Czy istnieje ryzyko wypłaty odszkodowania w niższej kwocie?

Jeżeli nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania, jakie firma może Ci wypłacić to masz prawo:

 • odwołać się do decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego,
 • zainicjować postępowanie sądowe.

Nie warto rezygnować z dochodzenia odszkodowania! Negatywna odpowiedź od firmy ubezpieczeniowej to nie koniec sprawy! Odwołując się możesz uzyskać wysokie odszkodowania.

Zachęcamy również do przeczytania naszego artykułu na temat likwidacji szkody z OC sprawcy.

PGArt Motors – centrum napraw powypadkowych

Nasze centrum napraw powypadkowych znajduje się w Jankach pod Warszawą. W naszej ofercie posiadamy szeroki zakres usług, które wykonywane są przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i najwyższej jakości materiałów. Co więcej, centrum PGArt posiada certyfikacje od BMW, Skody i Mercedes-Benz.

Charakteryzujemy się wysoką jakością wykonania oferowanych usług naprawczych z zachowaniem wymaganych warunków bezpieczeństwa. Nasz profesjonalny personel zajmie się Twoim pojazdem na najwyższym poziomie! Poznaj nas bliżej! Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszych kompleksowych usług!

 

Scroll to Top

Szkodę z polisy AC należy zgłosić w ciągu od 2 do 7 dni od momentu powstania zdarzenia. Dokładna informacja o terminie zgłoszenia znajduje się w ogólnych warunkach polisy ubezpieczeniowej. Niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody są: 

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Jego brak najczęściej skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. W przypadku zatrzymania dowodu przez policję potrzebny jest dokument potwierdzenia zatrzymania dowodu (WAŻNE: do zlikwidowania szkody niezbędna będzie potwierdzona kopia dowodu z wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu).

 2. Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).

 3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.

 4. Polisa ubezpieczeniowa i wnioski do polisy (zawierają wszystkie dodatkowe informacje).

 5. Wypełniony druk zgłoszenia szkody (zawierającego m.in. opis sytuacyjny zdarzenia).

 6. Zgoda od właściciela pojazdu ( leasing / bank / CFM ) na naprawę pojazdu w PGArt Motors.