Wszystko co musisz wiedzieć o likwidacji szkody

Likwidacja szkody w samochodzie jest dla niektórych stresującym procesem, ale również niezbędnym, w przypadku kiedy auto ulegnie wypadkowi czy innym uszkodzeniom. Przez nieuwagę uszkodziłeś swój pojazd? Zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku drogowym? Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, na czym polega likwidacja szkody, oraz zdobyć cenną wiedzę na ten temat.

Czym jest likwidacja szkody i na czym ona polega?

Likwidacja szkody to ogół czynności, które wykonywane są przez pracowników firmy ubezpieczeniowej po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów, a w jego trakcie ustala się odpowiedzialność Towarzystwa ubezpieczeniowego, okoliczności zdarzenia oraz rozmiar szkód.

Czym jest OC i AC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza samochodu, a za brak obowiązkowego ubezpieczenia grozi kara. Ubezpieczenie AC jest  zazwyczaj dobrowolne – czasem bywa wymagane np. przy podpisaniu umowy leasingu czy wynajmu długoterminowego.

Odszkodowanie z OC otrzyma osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym lub kolizji, za uszczerbek na życiu i zdrowiu, oraz za straty w mieniu.

Etapy likwidacji szkody

W ustawie o ubezpieczeniach zawarta jest informacja o terminie, w jakim poszkodowany powinien otrzymać odszkodowanie. Komisja Nadzoru Finansowego opracowała natomiast wytyczne dotyczące technicznych aspektów tego procesu. Jakie są etapy likwidacji szkody?

Zgłoszenie szkody

Aby doszło do likwidacji szkody, należy ją najpierw zgłosić do firmy ubezpieczeniowej, Obowiązek ten leży po stronie poszkodowanego. O szkodzie z OC sprawcy można poinformować ubezpieczyciela w ciągu trzech lat. W przypadku AC termin zgłoszenia wskazuje firma ubezpieczeniowa. Jak powinna wyglądać procedura w miejscu zdarzenia?

 1. Zadzwoń do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego – numer znajduje się na polisie ubezpieczeniowej. Poinformuj go o chęci naprawy samochodu u nas, czyli w PGArt Motors.
 2. Skontaktuj się z naszym działem likwidacji szkód on-line lub telefonicznie (+48) 22 319 50 50.
 3. Pobierz wykaz dokumentów.
 4. Pobierz wszystkie potrzebne dokumenty Twojego ubezpieczyciela.

Podczas zgłaszania szkody komunikacyjnej potrzebne są następujące informacje:

 • numer polisy, z którego będzie zgłaszana szkoda,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • prawo jazdy kierującego w trakcie powstania szkody,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę,
 • informacja o dokładnym miejscu zdarzenia (data i godzina),
 • w przypadku zgłaszania szkody z OC sprawcy potrzebne są dane osobowe zawarte w oświadczeniu sprawcy bądź notatce policyjnej,
 • zgoda od właściciela pojazdu na naprawę pojazdu w warsztacie PGArt Motors.

Pamiętaj, że przy zgłaszaniu szkody drogą e-mail należy dołączyć skan wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym!

Wyjątkiem w zgłaszaniu szkody jest sytuacja, w której zarówno ubezpieczyciele sprawcy, jak i poszkodowanego należą do programu Bezpośredniej Likwidacji Szkód, czyli BLS, a szkoda materialna dotyczy tylko jedynie samochodu. W takim przypadku zawiadomienie możesz wysłać do swojego ubezpieczyciela, który zajmie się wszelkimi formalnościami.

Co w przypadku kiedy zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym, a sprawca nie ma OC? W takiej sytuacji ubezpieczyciel, do którego złożysz komplet dokumentów zajmie się etapami likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Po wycenie, za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wycena szkody

Dzięki zgromadzonej dokumentacji firma ubezpieczeniowa może ustalić swoją odpowiedzialność za szkodę. W przypadku kiedy okaże się, że ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za zlikwidowanie szkody to następuje jej wycena. Może on skorzystać ze wsparcia rzeczoznawcy przy szkodach rzeczowych. Oznacza to, że należy mu udostępnić swój samochód do oględzin. Specjalista obejrzy auto, opisze uszkodzenia i udokumentuje je zdjęciami.

Likwidacja szkody

W przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy, ubezpieczyciel ma obowiązek ją zlikwidować. Oznacza to, że samochód zostanie przywrócony do stanu sprzed kolizji czy wypadku. Do wyboru są dwa warianty:

 • Naprawa samochodu w warsztacie – w tym przypadku unikniesz zaniżenia odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, a co więcej możesz dostać samochód zastępczy z OC sprawcy,
 • Rekompensata w formie pieniężnej – wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie kosztorysu, a pieniądze zostaną przelane na Twój rachunek bankowy. Środki, które otrzymasz możesz przeznaczyć na zlikwidowanie szkody, jednak nie jest to wymóg.

Zakłady ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia zawiadomienia. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, kiedy nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności, które są konieczne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania, jakie firma może Ci wypłacić, masz prawo odwołać się od decyzji swojego ubezpieczyciela i skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

W jaki sposób monitorować proces likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy?

Jako poszkodowany masz prawo, aby kontaktować się z ubezpieczycielem i uzyskać informacje. Firma udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Niektóre z nich umożliwiają sprawdzenie etapu sprawy poprzez rozmowę z konsultantem czy za pośrednictwem serwisu internetowego.

Co więcej, do uzyskania informacji możesz upoważnić inną osobę – należy wtedy złożyć w firmie ubezpieczeniowej pełnomocnictwo.

Ubezpieczyciel, a likwidacja szkody – co jeszcze dobrze wiedzieć?

Istnieje kilka sposobów na przyspieszenie etapów likwidacji szkody z polisy OC sprawcy. W tym celu powinieneś skompletować wszystkie dokumenty potrzebne do likwidacji szkody i współpracować z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Następnie zadbaj o zgodę współwłaścicieli pojazdu, aby odszkodowanie wypłacono tylko jednemu z nich. W innym przypadku firma wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeżeli chcesz, aby szkoda po kolizji drogowej czy wypadku została zlikwidowana bezgotówkowo koniecznie powiadom o tym doradcę serwisowego. W przypadku leasingu skontaktuj się z leasingodawcą.

Wybierz centrum napraw powypadkowych PGArt Motors!

PGArt Motors to centrum napraw powypadkowych, które znajduje się w Jankach pod Warszawą. Posiadamy szeroki zakres usług, które wykonywane są przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i najwyższej jakości materiałów. Nasze centrum posiada prestiżowe certyfikacje od BMW, Skody i Mercedes-Benz.

Charakteryzujemy się wysoką jakością wykonania oferowanych usług naprawczych. Nasz profesjonalny personel zajmie się Twoim pojazdem na najwyższym poziomie! Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszych kompleksowych usług!

Scroll to Top

Szkodę z polisy AC należy zgłosić w ciągu od 2 do 7 dni od momentu powstania zdarzenia. Dokładna informacja o terminie zgłoszenia znajduje się w ogólnych warunkach polisy ubezpieczeniowej. Niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody są: 

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Jego brak najczęściej skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. W przypadku zatrzymania dowodu przez policję potrzebny jest dokument potwierdzenia zatrzymania dowodu (WAŻNE: do zlikwidowania szkody niezbędna będzie potwierdzona kopia dowodu z wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu).

 2. Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).

 3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.

 4. Polisa ubezpieczeniowa i wnioski do polisy (zawierają wszystkie dodatkowe informacje).

 5. Wypełniony druk zgłoszenia szkody (zawierającego m.in. opis sytuacyjny zdarzenia).

 6. Zgoda od właściciela pojazdu ( leasing / bank / CFM ) na naprawę pojazdu w PGArt Motors.